Freitag, 8. August 2008

Diskusija par "politics" Latvijā

Aktuālizēts 12.08.
Šis teksts ir atbilde uz portālā politika.lv ierakstītiem komentāriem manam rakstam par politics Latvijā (melnraksts). No šīs atbildes taps raksts par politoloģijas metodoloģiju un to piemērotību Latvijas apstākļiem, proti, šis teksts vēl tiks pārstrādāts.
Sākumā vēlos izteikt savu pateicību par komentāriem, kas izraisīja tālāku domāšanu kā arī jaunas idejas topošiem rakstiem. Pavisam vienkārši atbildēt var Dr. Psych. Par “informācijas telpām”. Tur doma ļoti vienkārši par cenzūru. Padomju laikā nebija neierobežoti pieejama brīvā prese.
Tālākie komentāri tieši parada, cik grūti tomēr šo politisku kultūru diskutēt politologam. Uzskatu, ka ne tikai zinātnē neder runāt par kaut ko “īstu” (AM, Dr. psych), labāk runāsim par precizitāti. Lai gan šajā jēdzienā jau slēpjas mana raksta priekšmeta problēma. Kas tad ir īsts? “Politoloģija rada realitāti, kura (…) patiesībā galīgi neatbilst realitātei” (AM). Proti, viss pašlaik nav īsts vai īstenībā nav? Ieskaitot Latvenergo, Lembergu un pat manu rakstu portālā? Kāda tā ir parapsiholoģija?
Protams, lai iegūt tādas atbildes ir iepriekš jāformulē attiecīgus jautājumus (Dr. psych.). Bet lai to panākt, jebkura zinātne sākumā apraksta pētīšanas objektu. Un tas “īsts” ir tieši tas “pagurums, nihilisms un cinisms” (AM), proti, politiķi un sabiedrība.. Viņi tieši nav vienkārši “tādi, kādi ir – tāpat kā pārējā sabiedrība” (AM). Vajag tikai skatīties citās pārējas sabiedrības, kaut vai kaimiņos Igaunijā.
Nihisma izpausme ir uzskats “patiesībā īstā un lielā politika (process) notiek pēc pavisam citas metodoloģijas (…) bet patiesībā politiskās konstrukcijas pasūta un režisē nauda un jau esoša vara” (AM). Nezinītis tam pārmet pilnīgi pareizi, ka sajauc zinātni ar politiku. Normālu polity, policy un politics politikas zinātne pēta. Savukārt nihilisma izpausmes konstruktiem, reizēm sazvērestības teorijas, trūkst instrumenti. Lai nosauktu vienu politikas zinātnes teoriju, Rational Choice, vai tā var paskaidrot, kas notiek Latvijā? Vai tad Latvijas iedzīvotāji rīkojas racionāli? Piemēram tauta sūdzas par kārtības trūkumu, bet vienlaicīgi, cik daudz Latvijas iedzīvotāju nav gatavi ievērot esošo kārtību kaut vai satiksmē. Lai būtu kārtība acīmredzot nepieciešama lielāka autoritāte? Tā būtu jānosaka kādam tautas vadonim?
Šeit krustojas politologa un psihologa profesionālās intereses. Šis mājiens, protams, bija domāts arī kā provokācija. Provokāciju izmantoju tāpēc, ka citreiz liekas, Latvijas iedzīvotāji iet pie ārsta, ja sāp, pie psihoterapeita, ja skumst un pie politologu, ja politikas output nepatīk. Tāpēc mājiens par “politiy” rakstā par “politics” ir vietā (AM), jo neapmierinātības ar politiku dēļ Latvijā, atšķirībā no citām valstīm, regulāri atgriežas politiskā diskusijā pie valsts iekārtas, piemēram, tieši vēlētā prezidenta, vietā diskutēt par “īsto” tēmu.
Zinātne nevar būt gluži brīva no uzskatiem. Zinātnieku uzdevums, protams, arī ir diskutēt savus atšķirīgus pētījumu rezultātus un piedāvātus skaidrojumus. To nedrīkst sajaukt ar zinātnes vēlamo neitralitāti (Max Weber). Nav mērķis plakatīvi piedāvāt personīgus vērtējumus.
Runājot par postsociālistiskajām valstīm, tajā skaitā arī Latviju, vērojumi konstatē, ka attīstība neseko viennozīmīgi pārveidošanas par “Rietumiem” ceļam, kā to lielākā daļa no zinātniekiem ar transformācijas teoriju paredzēja vēl 90os gados. Toreiz tikai Przeworski uzdrošinājās prognozēt Austrumeiropas iespējamo pārveidošanas par “Dienvidiem”.
Turklāt politikas zinātne aizvien biežāk konstatē arī Rietumos parādības, kas neatbilst pieņēmumiem par stabilajām demokrātijām un drīzāk līdzinājas vērojumiem, ko tie paši politologi Austrumos uzskata par trūkumiem. Labi piemēri ir Berlusconi trešā ievēlēšana kā arī Beļģijas nespēja izveidot valdību un francūžu neapmierinātais pārsteigums par savu tikko jaunievēlēto prezidentu Sarkozy. Šādi, starp citu, zinātne attīstās, par “frozen party system” neviens sen vairs nerunā. Drīzāk uzdod jaunu jautājumu, vai Austrumi nepaliek arī Rietumiem par trendsetter?
Novērot, aprakstīt un diskutēt skaidrojumus, zinātnieka uzdevumi, nekas cits arī nav mērķis publicēt rakstu šajā portālā, lai ar to izraisot, veicinot diskusijas, kas Latvijā pagaidām ļoti bieži pietrūkst. Vieglāk ir būt ciniski. Politiku mēs veidojam visi (AM), politologus ieskaitot.

Mittwoch, 6. August 2008

Union ist nicht gleich Union

In diesem kurzen Text geht es um einen Kommentar, welchen ich nicht als Kommentar veröffentlicht habe, sondern als Gegenstand eines neuen Posts diskutieren möchte.
Eine Person unter dem mir nicht bekannten Nick „Sonikrave“ hat am 22. Juli 2008 10:57 einen neuen Kommentar zum Post "EU in der Krise?" hinterlassen:
„Ich möchte an dieser Stelle noch an einige weitere Probleme der sogenannten EU-Verträge hinweisen, von fragwürdigen Ermächtigungsklauseln, bis hin zu fehlendem Verständnis demokratischer Prinzipien des EU-Apparates - hier anhand des (derzeit) gescheiterten Lissaboner Vertrages, kommentiert von Professor Karl Albrecht Schachtschneider.
Ich bin wahrlich kein EU-Gegner. Nur, bei derzeitiger Sachlage des sogenannten Lissaboner Vertrages bin ich eigentlich ganz froh, dass dieser so in der Form nicht durchgewunken wurde, bzw. letztendlich von den Iren demokratisch verhindert wurde.
Wir brauchen keine zweite Union in dieser Welt, die ein noch undemokratischeres schlechtes Leitbild für die Welt ist.“

Zunächst einmal, von welcher ersten Union ist hier die Rede, wenn die Europäische die zweite ist? Es liegt der Verdacht nahe, daß hier die EU wieder einmal mit der Sowjetunion verglichen wird, ein leider in nationalistischen und über die EU schlecht informierten Kreisen verbreitete Angewohnheit. Deshalb sei noch einmal erinnert, daß Stalin tatsächlich mit der Sowjetunion einen Staatenbund zu gründen vorgab, dem nach und nach im Rahmen der bevorstehenden weltrevolution der Rest der Welt beitreten sollte. Nichtsdestotrotz war die Sowjetunion letztendlich ein Staat. Die Eu ist eine supranationale Organisation. Ob aus ihr eines Tages ein Staat wird ist abhängig vom Willen der einstweilen 27, später vielleicht auch mehr, nationalen Regierungen.
Der Kommentar von Prof. Schachtschneider kritisiert Aspekte des EU-Vertrages, aber eben nicht die Existenz der EU, was die erwähnten Kräfte in den baltischen Staaten sehr wohl tun. Hier ist Abgrenzung erforderlich.
Ein Schritt über den Vertrag von Nizza hinaus ist nötig in einer mittlerweile um 12 Staaten größeren Union. Die Anlehnung an das Schweizer Modell bei den Entscheidungsstrukturen, mit denen die großen Staaten nicht die kleinen oder umgekehrt überstimmen können ist vernünftig. Das schließt nicht aus, daß der von den Iren abgelehnte Vertrag nachgebessert werden kann.
Dem steht nicht im Wege. Mit meinem Kommentar wollte ich nur darauf hinweisen, daß die nationale Politik eine wichtige Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, daß auch in den baltischen Staaten angesochts des Betgriffes „Union“ niemand mehr die EU mißversteht oder unberechtigte Kritik vorbringt.